WYBORY SOŁTYSÓW I PRZEWODNICZĄCYCH OSIEDLI

Dodany: 21.05.2015 Zmieniany: 21.05.2015
A A A
Burmistrz Sędziszowa Młp. zarządził na niedzielę 28 czerwca 2015 r. wybory sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, które po raz pierwszy odbędą się w formie wyborów bezpośrednich i powszechnych.
Burmistrz
Sędziszowa Młp. zarządził na niedzielę 28 czerwca 2015 r. wybory sołtysów
i  przewodniczących zarządów osiedli, które
po raz pierwszy odbędą się w formie wyborów bezpośrednich i powszechnych.


Będą one zorganizowane
podobnie jak wybory radnych. W tym celu w każdym osiedlu i sołectwie
zostaną powołane komisje wyborcze, w składzie 4-7 osobowym spośród osób
zgłoszonych przez kandydatów na sołtysów czy przewodniczących zarządów osiedli
oraz jedna osoba spośród pracowników Urzędu.


Kandydatów
na sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli należy zgłaszać do Burmistrza
Sędziszowa Małopolskiego w terminie do 8 czerwca 2015 r. (poniedziałek) do
godz. 15.30.
Druki zgłoszeń można pobrać u Sekretarza Gminy
(pokój nr 2), w  Biurze Rady Miejskiej
(pokój nr 8) lub ze strony internetowej
www.bip.sedziszow-mlp.pl z katalogu WYBORY SOŁTYSÓW I PRZEWODNICZĄCYCH.Przy zgłaszaniu podać
należy imię i nazwisko kandydata, wiek, Nr PESEL i miejsce
zamieszkania (obowiązkowe stałe zamieszkanie w miejscu kandydowania).


Zgłoszenie kandydata musi być poparte przez co najmniej
20 stałych mieszkańców, odpowiednio sołectwa lub osiedla.Na
terenie miasta utworzonych zostanie 5 lokali wyborczych, po jednym w każdym
osiedlu oraz 15 lokali na terenie gminy, po jednym w każdym sołectwie.Głosowanie będzie się odbywać w
godzinach od 8.00 – 16.00, jednocześnie we wszystkich osiedlach i sołectwach.


Wybrani zostaną
kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów.Komisje wyborcze
niezwłocznie po ustaleniu wyników wyborów wywieszą odpowiednie informacje na
zewnątrz lokali wyborczych.

Ordynacja wyborcza tych wyborów zawarta jest w statutach osiedli i sołectw, które dostępne są na stronach www.bip.sedziszow-mlp.pl oraz www.sedziszow-mlp.pl w katalogu "Jednostki pomocnicze".

 Burmistrz Sędziszowa
Młp. apeluje do mieszkańców o aktywny i liczny udział w wyborach organów
samorządowych sołectw i osiedli.


 Zarządzenie wyborówObwieszczenie
Kalendarz wyborczyGranice obwodów głosowania i siedziby komisji wyborczychZarządzenie – wzory dokumentówZgłoszenie kandydata na sołtysa/przewodniczącego zarządu osiedla

Zgłoszenie kandydata na sołtysa/przewodniczącego zarządu osiedla - wersja edytowalnaOświadczenie - zgoda na kandydowanieOświadczenie - zgoda na kandydowanie - wersja edytowalna

Lista poparcia kandydata

Lista poparcia kandydata - wersja edytowalnaZgłoszenie do komisji wyborczejZgłoszenie do komisji wyborczej - wersja edytowalna 

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności