WYBORY ŁAWNIKÓW

Dodany: 03.06.2015 Zmieniany: 08.06.2015
A A A
Burmistrz Sędziszowa Młp. informuje, że przystępuje się do wyborów ławników sądowych na kadencję 2016-2019.

Burmistrz Sędziszowa Młp. informuje, że przystępuje się do wyborów ławników sądowych na kadencję 2016-2019.


W naszej Gminie Rada Miejska dokona wyboru:
a) 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, do orzekania w sprawach cywilnych i karnych,
b) 3 ławników do Sądu Rejonowego w Ropczycach, do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich.


ŁAWNIKIEM może być wybrany ten kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat,
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5. nie przekroczył 70 lat,
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.


Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 r.


 


1. Informacje o wyborach ławników.
2. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.
3. Wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika.
4. Wzór oświadczenia(władza rodzicielska).
5. Wzór oświadczenia(postępowanie).

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności