Uniwersytet Samorządności

Dodany: 02.08.2022 Zmieniany: 03.08.2022 Zamieścił: Marcin Łoch
A A A
Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr XLIX/827/22 z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 r., w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” przyznał gminie Sędziszów Małopolski pomoc finansową w kwocie 14 134,00 zł, na realizację II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”.
 
Uzyskana przez gminę pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego  przeznaczona zostanie na realizację zadania pn.: Ropczycko-Sędziszowski „Uniwersytet Samorządności” 2022 rok. Zakres II etapu koncepcji obejmuje przeprowadzenie 6 inicjatyw edukacyjnych w sposób ogólnodostępny i nieodpłatny dla zainteresowanych tematyką spotkań mieszkańców z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Inicjatywy edukacyjne zostaną zrealizowane w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim.

„Uniwersytet Samorządności” ma pomóc w osiągnięciu celów, wśród których należy wymienić: rozwój społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie idei samorządności wśród mieszkańców obszarów wiejskich województwa podkarpackiego, realizowanie inicjatyw mających podnieść poziom świadomości prawnej (głównie w zakresie prawa samorządu terytorialnego), przygotowanie przedstawicieli społeczności wiejskich do pełnienia funkcji społecznych (liderzy wiejscy, sołtysi, radni), poprawę komunikacji pomiędzy mieszkańcami obszarów wiejskich i instytucjami publicznymi, zminimalizowanie zjawiska wykluczenia cyfrowego, propagowanie idei zrzeszania się i partycypacji w realizacji zadań własnych gminy (stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi, formuła partnerstwa publiczno-społecznego oraz partnerstwa publiczno-prywatnego), przygotowanie liderów wiejskich oraz organizacji społecznych działających na obszarach wiejskich do tworzenia dokumentów programowych oraz pozyskiwania środków zewnętrznych, zapoznanie społeczności wiejskiej z możliwościami produkcji, rejestracji i promocji produktów lokalnych oraz lokalnego dziedzictwa materialnego, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji członków grup i stowarzyszeń np. OSP, prezentację dobrych praktyk, konsolidację i integrację potencjałów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, propagowanie postaw patriotycznych, tradycyjnych wartości, działania na rzecz rozwoju „Małych Ojczyzn”.
 
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności