XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 24.04.2008 Zmieniany: 28.04.2008
A A A
Sesja odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2008 r. (tj. wtorek) o godz. 14.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Porządek obrad


XV Sesji Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.


1.       Otwarcie obrad.


2.       Przyjęcie poprawek do porządku obrad.


3.       Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.


4.       Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.


5.       Prezentacja koncepcji rozbudowy cmentarza komunalnego w Sędziszowie Młp.


6.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sędziszów Młp. za 2007 r.


7.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Sędziszowa Młp.


8.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.


9.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.


10.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/117/08 z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 r.


11.   Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2008-2014.


12.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą Świlcza.


13.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego.


14.   Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Sędziszów Młp. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.


15.   Podjęcie uchwały w sprawie nadania nawy ulicy.


16.   Interpelacje i zapytania.


17.   Sprawy różne.


18.   Zamknięcie obrad.


 


Sesja odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2008 r. (tj. wtorek) o  godz.  14.00   w  sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności