XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 23.07.2008 Zmieniany: 24.07.2008
A A A
Sesja odbędzie się w dniu 29 lipca 2008 r. (tj. wtorek) o godz. 14.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Porządek obrad:


1.       Otwarcie obrad.


2.       Przyjęcie poprawek do porządku obrad.


3.       Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.


4.       Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.


5.       Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2008 terenu osiedla mieszkaniowego w Sędziszowie Młp. przy ul. Wesołej.


6.       Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia spółki.


7.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.


8.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach.


9.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/117/08 z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 r.


10.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.


11.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


12.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę.


13.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę.


14.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę.


15.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę.


16.   Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sędziszów Młp. do Polskiego Projektu 400 Miast.


17.   Interpelacje i zapytania.


18.   Sprawy różne.


19.   Zamknięcie obrad.


 


Sesja odbędzie się w dniu 29 lipca 2008 r. (tj. wtorek) o  godz.  14.00   w  sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności