ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW

Dodany: 08.09.2008 Zmieniany: 08.09.2008
A A A
Do 30 września 2008 r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupionego oleju napędowego.

Burmistrz Sędziszowa Młp. informuje, że w okresie od dnia 1 września 2008r.  do 30 września 2008r. w siedzibie tut. Urzędu (pok. Nr 9 – Referat Podatków) producenci rolni posiadający gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, mogą składać wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupionego oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwany dalej  ,, zwrotem podatku akcyzowego” .


Zwrot części podatku akcyzowego dokonywany będzie na podstawie załączonych do wniosków składanych przez producentów rolnych, faktury VAT potwierdzających zakup w okresie: od dnia 1 marca 2008r. do dnia  31 sierpnia 2008r. oleju napędowego w ilości nie większej niż wynosi wysokość określonego ustawą limitu rocznego, czyli nie większej niż 86 litrów na każdy hektar posiadanych przez producenta rolnego użytków rolnych.
Wypłata przyznanego zwrotu podatku akcyzowego podatku nastąpi w miesiącu listopadzie bieżącego roku.
Producenci rolni, którzy w przedmiotowej sprawie składali już wnioski w miesiącu marcu bieżącego roku, zwrot podatku akcyzowego otrzymają maksymalnie w wysokości niewykorzystanej części limitu rocznego, a w przypadku producentów rolnych, którzy wykorzystali już całoroczny limit zwrot podatku akcyzowego nie zostanie przyznany.

Druki wniosków w przedmiotowej sprawie, jak również wszelkie stosowne informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp. lub telefonicznie: (0-17) 745 36 25, (0-17) 745 36 24.

PLIKI

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności