MŁODZI PASJONACI NAUKI ODKRYWAJĄ ŚWIAT

Dodany: 11.09.2008 Zmieniany: 11.09.2008
A A A
„MŁODZI PASJONACI NAUKI ODKRYWAJĄ ŚWIAT” to tytuł projektu realizowanego przez Gminę Sędziszów Młp. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

„MŁODZI PASJONACI NAUKI ODKRYWAJĄ ŚWIAT” to tytuł projektu realizowanego przez Gminę Sędziszów Młp. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do 366 uczniów szkół podstawowych w:


· Będziemyślu


· Borku Wielkim


· Krzywej


· Szkodnej


· Zagorzycach Dolnych.


Cel projektu – Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych poprzez zorganizowanie zajęć  pozalekcyjnych ukierunkowanych na pobudzenie aktywności edukacyjnej dzieci.


W ramach projektu prowadzone są zajęcia pozalekcyjne w następujących blokach:


· matematyczno – przyrodnicze - „Jestem cząstką przyrody”


· informatyczne - „ Klub Młodego Webmastera”


· językowe - „Języki nie są nam obce”


· artystyczne - „Klub Młodych Twórców”.


Zajęcia prowadzone są w 12– osobowych grupach i mają na celu przekonać uczniów, że edukacja może być ciekawą przygodą w rozwijaniu własnych pasji i zainteresowań. Pomocne w tym będą nowatorskie i mało popularne metody nauczania,  liczne pomoce edukacyjne oraz materiały zakupione ze środków UE w ramach projektu.


Uczestnikom projektu życzymy powodzenia i wielu radości podczas realizacji zajęć programowych !!!

ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności