XX NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM

Dodany: 20.11.2008 Zmieniany: 20.11.2008
A A A
Sesja odbędzie się w dniu 21 listopada 2008 r. (tj. piątek) o godz. 8.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

PORZĄDEK OBRAD:


 


1.       Otwarcie obrad.


2.       Przyjęcie poprawek do porządku obrad.


3.       Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.


4.       Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.


5.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego programu poprawy bezpieczeństwa drogowego w Sędziszowie Młp.”


6.       Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2008 – 2014.


7.       Podjęcie uchwały w sprawie wyboru zadania i złożenia wniosku do „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz postanowieniu zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Sędziszów Młp. na 2009 rok.


8.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/169/08 Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 30 września 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.


9.       Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2008 r.


10.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Sędziszów Młp.


11.   Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sędziszów Młp. do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin”.


12.   Interpelacje i zapytania.


13.   Sprawy różne.


14.   Zamknięcie obrad.


 


Sesja odbędzie się w dniu 21 listopada 2008 r. (tj. piątek) o  godz.  8.00   w  sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności