GMINA SĘDZISZÓW MŁP. NA 14 MIEJSCU W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Dodany: 05.01.2009 Zmieniany: 05.01.2009
A A A
30 grudnia 2008 r. Gazeta Codzienna „NOWINY” ogłosiła RANKING GMIN PODKARPACIA, opracowany wspólnie z Wyższą Szkołą Zarządzania w Rzeszowie. Na bardzo wysokim 14 miejscu, wśród 159 gmin woj. podkarpackiego znajduje się Gmina Sędziszów Młp.

30 grudnia 2008 r. Gazeta Codzienna „NOWINY” ogłosiła RANKING GMIN PODKARPACIA, opracowany wspólnie z Wyższą Szkołą Zarządzania w Rzeszowie. Na bardzo wysokim 14 miejscu, wśród 159 gmin woj. podkarpackiego znajduje się Gmina Sędziszów Młp. Za nami są tak duże ośrodki samorządowe, miasta powiatowe jak Przemyśl(15), Dębica(17), Jarosław(23),  Sanok(26), Mielec(38), Leżajsk(39), Strzyżów(42), Przeworsk(67), Lubaczów(76).
Zwycięzcami „ZŁOTEJ SETKI” zostały gminy Rzeszów(1), Krosno(2), Solina(3).
Podstawą do opracowania tego Rankingu stała się analiza sprawozdań finansowych za 2007 rok, wszystkich 159 gmin woj. podkarpackiego. Uwzględniono dochody, wydatki, przychody oraz rozchody. Sprawozdania finansowe gmin wykorzystano do wyboru kilkunastu kryteriów.


Punktowano kolejno, przyznając za 1 miejsce 1 punkt, za ostatnie 159 punktów następujące kategorie w przeliczeniu na 1 mieszkańca:


- dochody ogółem,


- dochody własne,


- wydatki ogółem,


- wydatki inwestycyjne,


- udział dochodów własnych w dochodach ogółem,


- udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem,


- środki na finansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł niż dotacje celowe i subwencje,


Ostatnie trzy kategorie to dane pokazujące przedsiębiorczość mieszkańców gmin: 


- udział liczby pracujących w ogólnej liczbie mieszkańców,


- udział liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w ogólnej liczbie mieszkańców,


- liczba podmiotów gospodarczych przypadająca na 100 mieszkańców.


 


Sukces Sędziszowa Młp. jest tym większy, że zajęte miejsce jest najwyższym spośród gmin Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego oraz najwyższe spośród gmin położonych na zachód od Rzeszowa.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności