KONWENT WÓJTÓW I BURMISTRZÓW

Dodany: 21.01.2009 Zmieniany: 21.01.2009
A A A
Burmistrz Sędziszowa Młp. w 2009 r. jest Przewodniczącym Konwentu Wójtów
i Burmistrzów Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

Burmistrz Sędziszowa Młp. w 2009 r. jest Przewodniczącym Konwentu Wójtów
i Burmistrzów Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
Pierwsze w bieżącym roku posiedzenie Konwentu odbyło się 20 stycznia
w sędziszowskim Ratuszu.
W porządku obrad znalazły się tematy związane z:
- przyjmowaniem PIT-ów przez pracowników Urzędu Skarbowego
   w urzędach gmin,
- rozwojem Szpitala Powiatowego
   w Sędziszowie Młp.,
- niedoszacowaniem subwencji oświatowej,
- ekwiwalentem pieniężnym dla członków OSP. 
Oprócz wójtów i burmistrzów w Konwencie uczestniczyli również:
1. Senator RP - Zdzisław Pupa,
2. Starosta - Józef Rojek,
3. Wicestarosta - Stanisław Ziemiński,
4. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach -
    Maria Kłęczek.

ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności