SPOTKANIE WÓJTÓW I BURMISTRZÓW W SPRAWIE ZJAZDÓW Z AUTOSTRADY

Dodany: 27.01.2009 Zmieniany: 28.01.2009
A A A
W dniu 26 stycznia 2009 r. w Sędziszowie Młp. spotkali się Wójtowie i Burmistrzowie tych gmin woj. podkarpackiego, których bezpośrednio dotyczy problem zjazdów z projektowanej autostrady A-4 i połączenia jej z drogą krajową nr 4 (E-40).

Z inicjatywy Burmistrza Sędziszowa Młp. – Kazimierza Kiełba w dniu 26 stycznia 2009 r. w Sędziszowie Młp. spotkali się Wójtowie i Burmistrzowie tych gmin woj. podkarpackiego, których bezpośrednio dotyczy problem zjazdów z projektowanej autostrady A-4  i połączenia jej z drogą krajową nr 4 (E-40). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakłada, że łącznikiem pomiędzy autostradą a krajową „czwórką” będą drogi powiatowe i gminne. Samorządy stoją jednak na stanowisku, iż drogi lokalne nie są przystosowane do przyjęcia takiego obciążenia i natężenia ruchu. Nie ma też możliwości przebudowy tych dróg, ze względu na bliską lokalizację zabudowań a ponadto w budżetach gmin brak jest środków na wielomilionowe inwestycje tego typu.
Wójtowie i Burmistrzowie po analizie problemu wystosowali apel do Ministra Infrastruktury o podjęcie działań zmierzających do opracowania dokumentacji łączników a w przyszłości do ich budowy ze środków budżetu państwa, poza terenami zwartej zabudowy. Apel został skierowany również do obecnych na spotkaniu: Zbigniew Rynasiewicza – Posła na Sejm RP, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury, Zdzisława Pupy – Senatora RP, Kazimierza Moskala – Posła na Sejm RP oraz Wiesława Sowy – Z-cy Dyrektora GDDKiA o/Rzeszów.
Pod apelem podpisali się Wójtowie i Burmistrzowie:  Gminy Czarna Łańcucka, Miasta Dębica, Gminy Dębica, Miasta Łańcut, Gminy Łańcut, Miasta Przeworsk, Gminy Radymno, Ropczyc i Sędziszowa Młp.


Aby zobaczyć więcej zdjęć w galerii, kliknij >>TUTAJ<<


Aby zobaczyć skan apelu kliknij >>TUTAJ<<

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności