XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM

Dodany: 24.03.2009 Zmieniany: 24.03.2009
A A A
Sesja odbędzie się w dniu 26 marca 2009 r. (tj. czwartek) o godz. 14.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.
 

1.       Otwarcie obrad.


2.       Przyjęcie poprawek do porządku obrad.


3.       Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.


4.       Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.


5.       Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Sędziszowie Młp. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2008 r. na terenie działania Komisariatu.


6.       Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.


7.       Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Sędziszowie Młp. oraz w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.


8.       Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szkodna na lata 2009-2015.


9.       Podjęcie uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwanie Pani Heleny Schab zam. Ropczyce, do zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. Nr XVII/156/08 z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2008 terenu  osiedla mieszkaniowego w Sędziszowie Młp. przy ul. Wesołej.


10.    Podjęcie uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwanie Państwa Ilony i Bartosza Machnica zam. Ropczyce, do zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. Nr XVII/156/08 z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2008 terenu  osiedla mieszkaniowego w Sędziszowie Młp. przy ul. Wesołej.


11.    Interpelacje i zapytania.


12.    Sprawy różne.


13.    Zamknięcie obrad.


 


 


Sesja odbędzie się w dniu 26 marca 2009 r. (tj. czwartek) o  godz.  14.00   w  sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.


Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności