XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM

Dodany: 24.04.2009 Zmieniany: 24.04.2009
A A A
Porządek obrad najbliższej sesji.

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim


1.       Otwarcie obrad.


2.       Przyjęcie poprawek do porządku obrad.


3.       Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.


4.       Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.


5.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sędziszów Młp. za 2008 r.


6.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Sędziszowa Młp.


7.       Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2009 r.


8.       Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.


9.       Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Sędziszów Młp. za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.


10.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym w Sędziszowie Małopolskim.


11.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kawęczyn Sędziszowski na lata 2009-2015.


12.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Klęczany na lata 2009-2015.


13.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ruda na lata 2009-2015.


14.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Sędziszów Młp. liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (projekt przedłożony przez Klub Radnych Porozumienie Samorządowe).


15.   Interpelacje i zapytania.


16.   Sprawy różne.


17.   Zamknięcie obrad.


 


 


Sesja odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2009 r. (tj. wtorek) o  godz.  14.00   w  sali lustrzanej Dom

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności