PROGRAM "UCZEŃ NA WSI"

Dodany: 28.04.2009 Zmieniany: 30.04.2009
A A A
Informujemy, że nasza Gmina realizuje w roku szkolnym 2008/2009 ogłoszony przez PFRON pilotażowy program pt. "Uczeń na wsi" obszar.

Informujemy, że nasza Gmina realizuje w roku szkolnym 2008/2009 ogłoszony przez PFRON pilotażowy program pt. "Uczeń na wsi" obszar A.
Celem programu jest pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko-wiejskie.

Wszystkie osoby, które złożyły do 24.09.2008 r. wnioski o dofinansowanie kosztów nauki mogą zgłaszać się w siedzibie ZOSiP ul. Ks. Maciąga 5, Sędziszów Młp. z rachunkami na wnioskodawcę zgodnie z przyznaną kwotą (szkoła podstawowa - 842,00zł., gimnazjum - 842,00zł., szkoła ponadgimnazjalna - 1263,00zł.) celem podpisania umowy w terminie do 15 maja 2009 r. Bliższe informacje na ten temat można uzyskać w ZOSiP lub pod nr. tel. 017 745 82 40.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności