STYPENDIA SZKOLNE

Dodany: 15.06.2009 Zmieniany: 15.06.2009
A A A
Dyrektor Zespołu Szkół i Przedszkoli Gminy Sędziszów Młp., informuje, że decyzje przyznające stypendia szkolne zostały przekazane do szkół podstawowych i gimnazjów.

Dyrektor Zespołu Szkół i Przedszkoli Gminy Sędziszów Młp., informuje, że decyzje przyznające stypendia szkolne zostały przekazane do szkół podstawowych i gimnazjów.


Faktury na kwotę wymienioną w decyzji należy składać do dnia 19 czerwca 2009r. w ZOSIP w Sędziszowie Młp w księgowości, bądź w szkołach podstawowych albo gimnazjach w miejscu zamieszkania ucznia.


Stypendium szkolne będzie wypłacone w terminie 29.06.2009r do 03.07.2009r. w kasie Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp. lub przelewem na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe po przedstawieniu przez stronę imiennych dowodów stwierdzających ich poniesienie na zakup np. podręczników, słowników, atlasów, lektur, encyklopedii, zeszytów, przyborów szkolnych, papieru, płyt CD, dyskietek, tuszu, stroju sportowego, obuwia sportowego, dresu, tornistra, itp. ale o charakterze edukacyjnym oraz potwierdzających poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych organizowanych w szkole lub poza szkołą.


Dyrektor
mgr inż. Irena Lewicka


 


 

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności