UDZIAŁ PRZEDSZKOLAKÓW W PROJEKCIE UNIJNYM POKL

Dodany: 28.08.2009 Zmieniany: 28.08.2009
A A A
Od 1 września 2009 roku rozpoczyna się nabór dzieci w wieku przedszkolnym do uczestnictwa w Projekcie pt. „W każdej małej głowie kryje się wielka wyobraźnia” na rok szkolny 2009/2010.

 


 


 


Tytuł projektu:  „W każdej małej głowie kryje się wielka wyobraźnia.”


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Priorytet IX.  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.,  Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1.  Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.


 


 


OGŁOSZENIE


 


Od 1 września 2009 roku rozpoczyna się nabór dzieci w wieku  przedszkolnym do uczestnictwa w Projekcie pt.  „W każdej małej głowie kryje się wielka wyobraźnia” na rok szkolny 2009/2010. Celem uczestnictwa dziecka w projekcie należy zapoznać się
z „Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa” oraz wypełnić w pierwszej kolejności „Formularz zgłoszenia udziału dziecka w Projekcie” w roku szkolnym 2009/2010. Dokumenty te dostępne są u dyrektora przedszkola oraz  koordynatora Projektu w siedzibie ZOSiP.  „Formularz zgłoszenia udziału dziecka w Projekcie”  należy złożyć u dyrektora placówki przedszkolnej   w  terminie do 15 września 2009 r.


 


Terminy spotkań informujących rodziców o założeniach projektu i realizacji
w roku szkolnym 2009/2010: 


02.09.2009 r. o godz. 16.00 -  Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Młp. ul. 3 Maja 3,


03.09.2009 r. o godz. 15.30- Publiczne  Przedszkole Nr 2 w Sędziszowie Młp.-  Os Młodych,


08.09.2009 r. o godz. 16.00 - Publiczne Przedszkole w Zespole Szkół w Wolicy Piaskowej,


07.09.2009 r. o godz. 15.30 -  Publiczne Przedszkole w Zespole Szkół w Górze Ropczyckiej.


 


UWAGA! – UDZIAŁ DZIECKA W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY


 

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności