XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM

Dodany: 14.09.2009 Zmieniany: 15.09.2009
A A A
Sesja odbędzie się w dniu 16 września 2009 r. (tj. środa) o godz. 14.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim


Porządek obrad:


1.       Otwarcie obrad.
2.       Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3.       Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4.       Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5.       Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
6.       Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2009 r.
7.       Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2008 -2014.
8.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury technicznej na terenie gminy Sędziszów Młp.”
9.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/207/09 z dnia 26 lutego2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sędziszów Małopolski na lata 2009-2015.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w „Gminnym programie poprawy bezpieczeństwa drogowego w Sędziszowie Młp.”
16.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru zadania i złożenia wniosku do „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Sędziszów Młp.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa z siedzibą w Rzeszowie”.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
20.    Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
21.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
22.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
23.    Interpelacje i zapytania.
24.    Sprawy różne.
25.    Zamknięcie obrad.


Sesja odbędzie się w dniu 16 września 2009 r. (tj. środa) o  godz.  14.00   w  sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.


 

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności