XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM

Dodany: 19.10.2009 Zmieniany: 19.10.2009
A A A
Sesja odbędzie się w dniu 21 października 2009 r. (tj. środa) o godz. 14.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim


Porządek obrad:


1.       Otwarcie obrad.
2.       Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3.       Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4.       Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5.       Informacja Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach o sytuacji w służbie zdrowia na terenie Gminy Sędziszów Młp.
6.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach.
7.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
8.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.
9.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
10.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
11.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/264/09 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/207/09 z dnia 26 lutego 2009 r.
12.   Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
13.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
14.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
15.   Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp.
16.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Góra Ropczycka na lata 2009 – 2015.
17.   Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sędziszów Młp. w roku szkolnym 2008/2009.
18.   Interpelacje i zapytania.
19.   Sprawy różne.
20.   Zamknięcie obrad.


Sesja odbędzie się w dniu 21 października 2009 r. (tj. środa) o  godz.  14.00   w  sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.


 

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności