XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM

Dodany: 26.11.2009 Zmieniany: 26.11.2009
A A A
Sesja odbędzie się w dniu 26 listopada 2009 r. (tj. czwartek) o godz. 9.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim


1.       Otwarcie obrad.


2.       Przyjęcie poprawek do porządku obrad.


3.       Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.


4.       Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.


5.       Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.


6.       Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS za okres 3-ch pierwszych kwartałów 2009 r.


7.       Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


8.       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sędziszów Małopolski porozumienia z Gminą Iwierzyce w sprawie wspólnej realizacji projektu pn: „Poprawa poziomu bezpieczeństwa w gminach Sędziszów Małopolski i Iwierzyce poprzez doposażenie jednostek OSP”.


9.       Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa poziomu bezpieczeństwa w gminach Sędziszów Małopolski i Iwierzyce poprzez doposażenie jednostek OSP”.


10.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.


11.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.


12.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/207/09 Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie budżetu gminy.


13.   Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Zagorzyce Górne.


14.   Interpelacje i zapytania.


15.   Sprawy różne.


16.   Zamknięcie obrad.


 


Sesja odbędzie się w dniu 26 listopada 2009 r. (tj. czwartek) o  godz.  9.00   w  sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności