URZĄD MIEJSKI WDRAŻA ISO 9001

Dodany: 30.11.2009 Zmieniany: 01.12.2009
A A A
Urząd Miejski w Sędziszowie Młp. w czerwcu 2009 r. przystąpił do projektu, którego efektem ma być wdrożenie i certyfikowanie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009.
Urząd Miejski w Sędziszowie Młp. w czerwcu 2009 r. przystąpił do projektu realizowanego przez Centrum Promocji Biznesu w Rzeszowie pn.: „Dobre zarządzanie w sektorze publicznym – wdrażanie zarządzania jakością i badania satysfakcji z usług w gminach woj. podkarpackiego”. Efektem tego projektu ma być wdrożenie i certyfikowanie w tut. Urzędzie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009.
Pierwszym etapem prac było powołanie i szkolenie 15–osobowego zespołu wdrożeniowego, po czym powołano Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz pięciu auditorów wewnętrznych.
Drugi etap to opracowanie kart usług dla każdej najczęściej powtarzalnej usługi świadczonej przez Urząd. Karty te określają sposób postępowania w konkretnej sprawie np. uzyskania zezwolenia na wycinkę drzewa, złożenia wniosku o dowód osobisty, zameldowania się, uzyskania warunków zabudowy czy podział nieruchomości. W kartach określono przepisy prawne, które znajdują zastosowanie w danej sprawie, dokumenty jakie powinien przedłożyć wnioskodawca, wysokość ewentualnych opłat, stanowisko pracy odpowiedzialne za realizację wniosku, termin i tryb jej załatwienia oraz informację o możliwości złożenia odwołania od niekorzystnego rozstrzygnięcia. Do większości kart załączone są wzory wniosków, które można wydrukować, wypełnić i dostarczyć do urzędu, celem załatwienia konkretnej sprawy. Karty te udostępnione są już na stronie internetowej bip.sedziszow-mlp.pl w zakładce Karty usług oraz na poszczególnych stanowiskach pracy w tut. Urzędzie. Zachęcamy do korzystania z nich!
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności