XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM

Dodany: 26.01.2010 Zmieniany: 27.01.2010
A A A
Sesja odbędzie się w dniu 27 stycznia 2010 r. (tj. środa) o godz. 14.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Porządek obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Młp. na rok 2010.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu „Ochrona zbiornika GZWP - 425 poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sędziszów Młp., część II, etap V – budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywej, etap VI – budowa kanalizacji sanitarnej w Kawęczynie Sędziszowskim”
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Borek Wielki gmina Sędziszów Młp.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sędziszów Młp.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu.
10. Sprawozdanie Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji w 2009 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2010 rok.
14. Interpelacje i zapytania.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad. 


Sesja odbędzie się w dniu 27 stycznia 2010 r. (tj. środa) o  godz.  14.00   w  sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. 


 

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności