UWAGA PRODUCENCI ROLNI!

Dodany: 23.02.2010 Zmieniany: 23.02.2010
A A A
Burmistrz Sędziszowa Młp. informuje, że w okresie od 1 do 31 marca 2010 r. w siedzibie tut. Urzędu producenci rolni posiadający gospodarstwo rolne, mogą składać wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupionego oleju napędowego.

Uwaga producenci rolni !


 


 


Burmistrz Sędziszowa Młp. informuje, że w okresie od 1 do 31 marca 2010 r. w siedzibie tut. Urzędu (pok. nr 9 – Referat Podatków) producenci rolni posiadający gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, mogą składać wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupionego oleju napędowego.


Zwrot części podatku akcyzowego dokonywany będzie na podstawie załączonych do wniosku faktury VAT potwierdzających zakup w okresie: od dnia 1 września 2009 r. do dnia 28 lutego 2010 r. oleju napędowego w ilości nie większej niż 86 litrów na każdy hektar posiadanych użytków rolnych.


Wypłata zwrotu podatku akcyzowego podatku nastąpi w miesiącu maju bieżącego roku.


Druki wniosków w przedmiotowej sprawie, jak również  wszelkie stosowne informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp., ul. Rynek 1 lub pod numerami telefonów: (17) 745 36 24, (17) 745 36 25. 


PLIKI

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności