PRÓBNY SPIS MIESZKAŃ I OSÓB W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 17.03.2010 Zmieniany: 17.03.2010
A A A
W dniach od 1 kwietnia do 31 maja br. na terenie miasta Sędziszów Młp. zostanie przeprowadzony spis próbny. Celem spisu próbnego jest sprawdzenie rozwiązań, które będą zastosowane w powszechnym Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań.

   W dniach od 1 kwietnia do 31 maja br. na terenie miasta Sędziszów Młp. zostanie przeprowadzony spis próbny, którym zostaną objęte:


1.     osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach, obiektach i pomieszczeniach nie będących mieszkaniami


2.     osoby nie mające miejsca zamieszkania,


3.     mieszkania i budynki, w których znajdują się mieszkania oraz zamieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.


   Celem spisu próbnego jest sprawdzenie rozwiązań metodologicznych, organizacyjnych i technicznych, które będą zastosowane w powszechnym Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań przewidzianym w analogicznym okresie 2011 r. W szczególności weryfikacji zostaną poddane metody zbierania danych, organizacja struktur spisowych oraz efektywność systemu informatycznego. Zakres spisu próbnego będzie tożsamy ze spisem powszechnym, ale obejmie jedynie 16 gmin w kraju, w tym miasto Sędziszów Młp.


Po raz pierwszy w historii spisów wszystkie osoby będą miały możliwość samodzielnego wypełnienia formularza spisowego za pośrednictwem Internetu. Osoby objęte spisem, w trakcie logowania do systemu informatycznego uzyskają informację, który rodzaj formularza elektronicznego powinny wypełnić. Jeśli nie skorzystają z tej drogi zostaną spisani przez rachmistrza spisowego.


Więcej informacji na stronie www.spis.gov.pl

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności