OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ - ELIMINACJE GMINNE

Dodany: 09.04.2010 Zmieniany: 09.04.2010
A A A
W dniu 30.03.2010 r. na obiektach Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Już po raz piąty Zarząd Miejsko-Gminny OSP w Sędziszowie Młp. podjął decyzję o włączeniu się dzieci i młodzieży z naszej gminy do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Z ramienia zarządu odpowiedzialnymi za organizację gminnych zmagań konkursowych byli;
Z-ca Komendanta Gminnego kpt Wojciech Kozek , który przygotowywał testy i pytania konkursowe oraz V-ce prezes Zarządu Gminnego Andrzej Świerad jednocześnie dyrektor gimnazjum w Czarnej Sędziszowskiej, który organizował konkurs.
Jak co roku w/w wywiązali się z postawionego zadania bardzo dobrze.
W dniu 30.03.2010r na obiektach Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej odbyły się eliminacje gminne. Zostały one poprzedzone rozesłaniem na początku lutego do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Sędziszów Młp. informacji zawierających regulamin konkursu oraz szczegółowo określony zakres wiadomości wymaganych na konkursie wraz z materiałami do nauki. W wyniku eliminacji szkolnych do szczebla gminnego zgłosiło się 9 szkół podstawowych z miejscowości ; Czarna Sędziszowska, Kawęczyn, Klęczany, Boreczek, SP nr 3 Sędziszów Młp., Zagórzyce Dolne, Zagórzyce Górne, Wolica Piaskowa, Góra Ropczycka oraz gimnazja w Zagórzycach Górnych i Czarnej Sędziszowskiej. Łącznie w eliminacjach wzięło udział 24 uczniów. Warto wspomnieć, że dla wszystkich uczestników przygotowano dyplomy, drobne upominki i poczęstunek.
Rozpoczęcia turnieju dokonał Andrzej Świerad, który powitał uczestników, przybyłych gości w osobach; Pani Z-ca Burmistrza Elżbiety Świniuch, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Ropczycach starszy kapitan Tadeusz Miąso, Z-ca Prezesa Powiatowego aspirant Stanisław Świder, Sekretarz Zarządu Gminnego OSP Marcin Cieślik, Z-ca Komendanta Gminnego Kapitan Wojciech Kozek, Z-ca dowódcy JRG PSP Ropczyce straszy aspirant sztabowy Marek Bączkowski, Sekretarz zarządu OSP Czarna Sędz. Jan Pipała, Przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Miejskiej Jan Różański, Dyrektorów szkół z Wolicy Piaskowej, Klęczan, Kawęczyna, Góra Ropczycka, Czarna Sędziszowska oraz nauczycieli opiekunów. Przebieg eliminacji utrwalała Telewizja Miejska.
Turniej rozpoczął się od pokazu sprzętu strażackiego zgromadzonego na placu przed szkołą, który oglądali oprócz uczestników konkursu i zaproszonych gości uczniowie ze SP I Gimnazjum w Czarnej Sędz. Swój sprzęt zaprezentowali strażacy z PSP w Ropczycach pod dowództwem aspiranta Bogusława Świętonia oraz strażacy z OSP Boreczek i OSP Czarna Sędziszowska. Dzięki sprzyjającej pogodzie młodzież miała okazję dość dokładnie zapoznać się z prezentowanym sprzętem oraz mogła zobaczyć gaszenie pożaru (ogniska na boisku).
Następnie uczestnicy konkursu przystąpili do cześci testowej konkursu. Po napisaniu testu uczestnicy zostali zaproszeni na obiad a komisja przystąpiła do oceny prac. Zgodnie z regulaminem do części ustnej zakwalifikowało po 5 uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki.
Ostatecznie w grupie szkół podstawowych wyniki przedstawiają się następująco;
I miejsce Dawid Pondo - SP Kawęczyn
II miejsce Iwona Ferfecka - SP Boreczek
III miejsce Wojciech Stręk - SP Zagórzyce Dolne
IV miejsce Anna Szozda - SP Klęczany
V miejsce Aleksandra Bochnak - SP nr 3 Sędziszów Młp.


W kategorii gimnazjów;
I miejsce Kamil Siwiec - Gimnazjum Czarna
II miejsce Dominik Bąk - Gimnazjum Czarna
III miejsce Dawid Kubik - Gimnazjum Zagórzyce Górne
IV miejsce Wioleta Szopa - Gimnazjum Czarna
V miejsce Patryk Kubik - Gimnazjum Czarna


Zwycięzcy z rak Pani Burmistrz i Komendanta PSP otrzymali cenne nagrody. Ponadto osoby, które zajęły III pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach reprezentować będą naszą gminę na eliminacjach powiatowych.
Turniej wiedzy pożarniczej z pewnością przyczyni się do przybliżenia tematyki ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony przed zagrożeniami młodzieży naszych szkół. Należy podkreślić bardzo dobrą organizację konkursu.
Organizatorzy składają podziękowania wszystkim uczestnikom, gościom, opiekunom za podjęcie inicjatywy i przystąpienie do konkursu oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomagali w organizacji turnieju.

ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności