XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM

Dodany: 23.04.2010 Zmieniany: 23.04.2010
A A A
Sesja odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2010 r. (tj. środa) o godz. 15.00 w sali wykładowej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Porządek obrad:


1.       Otwarcie obrad.


2.       Przyjęcie poprawek do porządku obrad.


3.       Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.


4.       Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.


5.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sędziszów Młp. za 2009 r.


6.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sędziszowa Młp.


7.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.


8.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Młp. na rok 2010 nr XXXI/308/10 z dnia 27 stycznia 2010 r.


9.      Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Sędziszowie Młp. oraz w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


10.   Interpelacje i zapytania.


11.   Sprawy różne.


12.   Zamknięcie obrad.


 


Sesja odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2010 r. (tj. środa) o  godz.  15.00   w  sali wykładowej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. 

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności