POMOC DLA POWODZIAN NA CELE EDUKACYJNE

Dodany: 28.07.2010 Zmieniany: 28.07.2010
A A A
Rodziny poszkodowane wskutek powodzi, którym decyzją Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyznano zasiłek celowy w wysokości do 6 tysięcy zł, mogą składać wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla uczniów.

Wnioski o przyznanie jednorazowego zasiłku powodziowego na cele edukacyjne dla uczniów z terenu Gminy Sędziszów Młp. w roku 2010
Rodziny poszkodowane wskutek powodzi, którym decyzją Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyznano zasiłek celowy w wysokości  do 6 tysięcy zł, mogą składać wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego – zasiłku powodziowego dla uczniów zamieszkujących na terenach zalanych. Wnioskodawcą może być: rodzic, rodzic zastępczy, uczeń pełnoletni, opiekun prawny.
Uprawnionymi do skorzystania z zasiłku powodziowego są:
- dzieci realizujące w roku szkolnym 2009/2010 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
- uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2009/2010 do szkół wszystkich typów ( szkoły podstawowe, gimnazja , szkoły średnie - z wyłączeniem szkół dla dorosłych).
Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego można pobrać  ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp., w ZOSiP Gminy Sędziszów Młp., w MGOPS w Sędziszowie Młp. lub w sekretariatach szkół.   Do wniosku należy załączyć kserokopię decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznaniu zasiłku celowego w wyniku powodzi (oryginał decyzji do wglądu).


Wnioski należy składać w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkole Gminy Sędziszów Młp. ul. Ks. St. Maciąga 5 w Sędziszowie Młp.
Tel. 17 2216594

PLIKI

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności