CERTYFIKAT ISO 9001:2008 DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 20.08.2010 Zmieniany: 20.08.2010
A A A
Burmistrz Sędziszowa Młp. Pan Kazimierz Kiełb podczas uroczystej gali w hotelu ICAM w Rzeszowie odebrał certyfikat ISO 9001:2008 dla Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp. przyznany przez akredytowaną jednostkę certyfikacyjną SGS Polska.

Burmistrz Sędziszowa Młp. Pan Kazimierz Kiełb podczas uroczystej gali w hotelu ICAM w Rzeszowie w dn. 19 sierpnia br. odebrał certyfikat ISO 9001:2008 dla Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp. przyznany przez akredytowaną jednostkę certyfikacyjną SGS Polska.
Uzyskanie tego certyfikatu poprzedzone było ponad rocznym okresem wdrażania systemu zarzą
dzania jakością w sędziszowskim Urzędzie Miejskim. W okresie tym opracowano i wdrożono karty usług, politykę jakości, księgę jakości, karty procesów, odbyto szereg szkoleń i konsultacji, dokonano zmian organizacyjnych w sferze zarządzania, a audit certyfikacyjny przeprowadzony na początku sierpnia br. potwierdził spełnienie wymagań zawartych w ISO 9001:2008.
ISO to obecnie najlepszy miernik rozwoju i poziomu organizacji urzędu, a jednocześnie ogromny prestiż i potwierdzenie faktu spełnienia w tym zakresie standardów międzynarodowych.
ISO 9001 to uznany w skali światowej model Systemu Zarządzania Jakością oparty o satysfakcję Klienta, wynikający ze spełnienia jego wymagań i potrzeb. ISO 9001 jest zbiorem logicznych zasad dobrego zarządzania, opartych na "zdrowym rozsądku" i doświadczeniach tysięcy instytucji. Określa procesy, ich planowanie, wyznacza kompetencje pracowników, zwracając uwagę na system szkoleń i ich skuteczność. Wskazuje na konieczność badania zadowolenia Klientów, zapewnia monitorowanie osiąganych wyników i wiele innych działań. Wszystkie te aspekty połączone w jeden przejrzysty system, objęty skutecznym nadzorem, odpowiednio analizowany i udokumentowany. W określonym zakresie stanowi wspaniałe narzędzie do osiągnięcia sukcesu, do realizacji misji i celów Urzędu.

ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności