UDZIAŁ PRZEDSZKOLAKÓW W PROJEKCIE POKL W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Dodany: 14.09.2010 Zmieniany: 14.09.2010
A A A
Od 20 września 2010 roku rozpoczyna się nabór dzieci w wieku przedszkolnym do uczestnictwa w Projekcie pt. „W każdej małej głowie kryje się wielka wyobraźnia” na rok szkolny 2010/2011.
 

Tytuł projektu: „W każdej małej głowie kryje się wielka wyobraźnia.”


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoPriorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach., Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.


OGŁOSZENIE
Od 20 września 2010 roku rozpoczyna się nabór dzieci w wieku przedszkolnym do uczestnictwa w Projekcie pt. „W każdej małej głowie kryje się wielka wyobraźnia” na rok szkolny 20010/2011. Celem uczestnictwa dziecka w projekcie należy zapoznać się z „Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa” oraz wypełnić w pierwszej kolejności „Formularz zgłoszenia udziału dziecka w Projekcie” w roku szkolnym 20010/2011. Dokumenty te dostępne są u dyrektora przedszkola oraz koordynatora Projektu w siedzibie ZOSiP. „Formularz zgłoszenia udziału dziecka w Projekcie” należy złożyć u dyrektora placówki przedszkolnej w terminie do 30 września 2010 r.


Terminy spotkań informujących rodziców o założeniach projektu i realizacji
w roku szkolnym 2010/2011:


27.09.2010 r. o godz. 16.15 - Publiczne Przedszkole Nr 2 w Sędziszowie Młp.- Os Młodych,


28.09.2010 r. o godz. 16.30 – Publiczne Przedszkole w Zespole Szkół w Wolicy Piaskowej,
29.09.2010 r. o godz. 15.30 - Publiczne Przedszkole w Zespole Szkół w Górze Ropczyckiej


30.09.2010 r. o godz. 15.30 - Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Młp. ul. 3 Maja 3.
UWAGA! – UDZIAŁ DZIECKA W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności