XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 19.10.2010 Zmieniany: 19.10.2010
A A A
Sesja odbędzie się w dniu 20 października 2010 r. (tj. środa) o godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Sesja odbędzie się w dniu 20 października 2010 r. (tj. środa) o  godz.  15.00   w  sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z nastepujacym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Góra Ropczycka na lata 2009-2015.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności