I SESJA VI KADENCJI RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 01.12.2010 Zmieniany: 01.12.2010
A A A
Sesja odbędzie się w dniu 2 grudnia 2010 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Informacja Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Sędziszowie Młp. o wynikach wyborów do Rady Miejskiej i bezpośrednich wyborów Burmistrza.
3. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Sędziszowie Młp. zaświadczeń Radnym i Burmistrzowi.
4. Ślubowanie radnych.
5. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
6. Wybory Przewodniczącego Rady Miejskiej:
a) wyłonienie komisji skrutacyjnej
b) wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w głosowaniu tajnym.
7. Wybory Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej:
a) wyłonienie komisji skrutacyjnej
b) wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w głosowaniu tajnym.
8. Wybór Przewodniczących stałych Komisji Rady.
9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.


Sesja odbędzie się w dniu 2 grudnia 2010 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.


 

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności