III SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 28.12.2010 Zmieniany: 28.12.2010
A A A
Sesja odbędzie się w dniu 29 grudnia 2010 r. (tj. środa) o godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Sesja odbędzie się w dniu 29 grudnia 2010 r. (tj. środa) o  godz.  15.00   w  sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/347/10 Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 30 września 2010 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Młp.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Młp. za rok 2010 nr XXXI/308/10 z dnia 27 stycznia 2010 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Sędziszowa Młp.
11. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Góra Ropczycka”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w miejscowości Wolica Ługowa na działce o nr ew. 896/1, Gmina Sędziszów Młp. stanowiącej własność Pani Anny Paśko.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Sędziszów Młp.
14. Interpelacje i zapytania.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności