NARADA DOTYCZĄCA OCHRONY PRZED POWODZIĄ

Dodany: 21.01.2011 Zmieniany: 21.01.2011
A A A
Burmistrz Sędziszowa Młp. Kazimierz Kiełb wspólnie z Wiesławem Ryglem Posłem na Sejm RP byli organizatorami w dn. 17 stycznia br. w Sędziszowie Młp. narady dotyczącej ochrony przed powodzią Gminy Sędziszów Młp. oraz Powiatu.

Burmistrz Sędziszowa Młp. Kazimierz Kiełb wspólnie z Wiesławem Ryglem Posłem na Sejm RP byli organizatorami w dn. 17 stycznia br. w Sędziszowie Młp. narady dotyczącej ochrony przed powodzią Gminy Sędziszów Młp. oraz Powiatu.
W spotkaniu tym uczestniczyli m.in.
Zdzisław Pupa – Senator RP, Kazimierz Moskal – Poseł na Sejm RP, Lucjan Kuźniar- Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego jako przedsytawiciel Marszałka Województwa Podkarpackiego, Stanisław Telesz – Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego reprezentujący Wojewodę Podkarpackiego, Małgorzata Wajda – Dyrektor Podkarpackiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Stanisław Ziemiński – Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Dorota Strzyż – Wicestarosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Bolesław Bujak -  Burmistrz Ropczyc, Elżbieta Świniuch – Z-ca Burmistrza Sędziszowa Młp., Piotr Cielec – Wójt Gminy Ostrów, Bogusław Mucha – Wójt Gminy Iwierzyce, Czesław Leja – Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz Ryszard Łęgiewicz – Prezes Zarządu  Hispano-Suiza Polska reprezentujący duże  zakłady pracy, Zenon Oleś – przedstawiciel przedsiębiorców.
W trakcie narady przedstawiono szkody jakie wyrządziła powódź w naszej gminie i powiecie w 2010 r. oraz zaproponowano podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia przed ewentualnymi następnymi takimi zdarzeniami.
Lucjan Kuźniar - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego zapewnił o przychylności władz samorządu wojewódzkiego a  Pani Małgorzata Wajda Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych przedstawiła koncepcje przeprowadzenia działań mających na celu zabezpieczenie Gminy Sędziszów Młp.  oraz Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego przed kolejnymi powodziami. Główne cele stawiane na najbliższy czas to udrożnienie rzek i potoków, co w zdecydowanym stopniu wpłynie na zwiększenie przepływu wód.
Uczestnicy narady zobligowali Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych do podjęcia niezwłocznych działań dla zabezpieczenia mieszkańców, firm i przedsiębiorstw w m. Sędziszów Młp. oraz z terenu naszego powiatu. Pani Dyrektor Małgorzata Wajda zadeklarowała, że w 2011 r. na regulację rz. Budzisz zabezpieczono środki w wysokości ok. 800.000 zł i prace związane z wycinką drzew rosnących w korycie rzeki będą wykonane już w lutym br., ponadto bardzo realna jest też budowa zapory na rz. Budzisz w m. Góra Ropczycka i utworzenie tam suchego polderu, który w przyszłości ma stać się mokrym zbiornikiem retencyjnym o powierzchni 55 ha i pojemności 3 mln m3. 

ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności