V SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 28.03.2011 Zmieniany: 28.03.2011
A A A
Sesja odbędzie się w dniu 31 marca 2011 r. (tj. czwartek) o godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Sesja odbędzie się w dniu 31 marca 2011 r. (tj. czwartek) o  godz.  15.00   w  sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z następującym porządkiem obrad:


1.  Otwarcie obrad.
2.  Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4.  Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5.  Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Sędziszowie Młp. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2010 r. na terenie działania Komisariatu.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Młp. na rok 2011 nr IV/16/11 z dnia 16 lutego 2011 r.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 r.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla drogi publicznej łączącej autostradę A4 z drogą krajową Nr 4 na odcinku przebiegającym przez Borek Wielki.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sędziszów Małopolski.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie Młp.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sędziszowie Młp.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Boreczku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Borku Wielkim.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Kawęczynie Sędziszowskim.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Klęczanach.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Krzywej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Szkodnej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Wolicy Piaskowej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych.
21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Górnych.
22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia obwodu Gimnazjum w Czarnej Sędziszowskiej.
23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia obwodu Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia obwodu Gimnazjum w Zagorzycach.
25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania skargi Pana Edwarda Mazka.
26. Interpelacje i zapytania.
27. Sprawy różne.
28. Zamknięcie obrad.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności