WYNIKI WYBORÓW DO RADY POWIATOWEJ PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Dodany: 04.04.2011 Zmieniany: 04.04.2011
A A A
W dniu 3 kwietnia 2011 roku odbyły się wybory do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej – samorządu rolników. Jedyny na terenie Gminy Sędziszów Młp. lokal wyborczy znajdował w Szkole Podstawowej nr 2 w Sędziszowie Młp.

W dniu 3 kwietnia 2011 roku odbyły się wybory do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej – samorządu rolników. Jedyny na terenie Gminy Sędziszów Młp. lokal wyborczy znajdował w Szkole Podstawowej nr 2  w Sędziszowie Młp. i czynny był w godzinach 8:00 -18:00.
O wybór do Rady Powiatowej ubiegało się 4 kandydatów. Uprawnionych do głosowania było 4 957 osób – podatnicy podatku rolnego posiadają gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy oraz osoby fizyczne i osoby prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.
 W głosowaniu wzięło udział 168 osób, najwięcej z terenu Zagorzyc, Góry Ropczyckiej oraz Krzywej.
 Frekwencja wyborcza wyniosła 3,39 % i była zdecydowanie wyższe niż przed czteroma laty w trakcie poprzednich wyborów.
 Głosujący na karcie do głosowania mogli dokonać wyboru nie więcej niż 2 przedstawicieli do Rady Powiatowej; 49 głosujących oddało głos na dwóch kandydatów, a 119 zakreśliło na karcie wyborczej jednego kandydata.
      Po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza stwierdziła, że poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
-  Pan Krzysztof Dziuba – 69 głosów,
-  Pani Barbara Traciak – 90 głosów,
-  Pan Józef Wątroba – 30 głosów,
-  Pan Grzegorz Wolak – 28 głosów.
 Tak więc Miasto i Gminę Sędziszów Młp. przez najbliższe 4 lata w Radzie Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej reprezentować będą Pani Barbara Traciak – sołtys Sołectwa Zagorzyce Górne oraz Pan Krzysztof Dziuba – rolnik z Góry Ropczyckiej.                          Daniel Jacek  
 Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności