ZMIANY W OBWODACH SZKOLNYCH

Dodany: 12.04.2011 Zmieniany: 12.04.2011
A A A
Od 1 września br. na terenie naszej gminy w szkołach podstawowych i gimnazjach obowiązywać będą nowe obwody szkolne.

Od 1 września br. na terenie naszej gminy w szkołach podstawowych i gimnazjach obowiązywać będą nowe obwody szkolne.
Obecne obwody zostały określone uchwałami Rady w 1999 r., kiedy wchodziła w życie reforma systemu edukacji. Od tego czasu upłynęło 12 lat a w okresie tym w niektórych miejscowościach  zmieniono numerację nieruchomości, powstały nowe parafie, w mieście utworzono nowe ulice i to wymusiło zmianę obwodów szkolnych. W szkołach znajdujących się na terenach wiejskich zmiany mają jednak charakter porządkujący, a w Górze Ropczyckiej i Będziemyślu obwody szkolne w ogóle nie zostały zmieniane.
Znaczące zmiany będą natomiast w samym mieście a podyktowane są one próbą zrównoważenia ilości uczniów w dwóch miejskich szkołach podstawowych, nr 2 w Rynku i nr 3 na Osiedlu Młodych. Obecnie w SP 2 uczy się 246 uczniów a do SP 3 uczęszcza 300 uczniów. Do „trójki” w najbliższych latach  przybędzie dzieci z ciągle zabudowującego się „trójkąta” oraz bloku z 33 mieszkaniami, który powstaje przy ul. Słonecznej. Dążąc do zrównoważenia dwóch szkół w mieście do Szkoły Podstawowej Nr 2 zostanie włączona część osiedla Rędziny-Wschód, ulice: św. Franciszka, św. Barbary, św. Klary, św. Antoniego, ks. Sapeckiego, Szymborskiej oraz ul. Rędziny do nr 33. Ponadto do „dwójki” chodzić będą dzieci z ul. Blich oraz z całej ul. 3-go Maja (dotychczas tylko do nr 48). 
Zmiany w obwodach w mieście to też wynik sygnałów części rodziców z Rędzin, których życzeniem było, aby ich dzieci do I komunii przystępowały w swojej macierzystej parafii, nie udało się jednak w pełni podzielić miasta na obwody szkolne zgodnie z granicami parafii.  Podobny problem występuje w Zagorzycach po utworzeniu nowej parafii w Zagorzycach Dolnych, tam też jednak nie do końca obwody szkolne pokrywają się z parafiami.   
Obwody gimnazjów zachowują zasadę wypracowaną w 1999 r., do sędziszowskiego gimnazjum została przypisana młodzież, która ukończy szkołę  podstawową Nr 2 i Nr 3 w Sędziszowie Młp., Górze Ropczyckiej, Borku Wielkim, Wolicy Piaskowej, Kawęczynie Sędz., Klęczanach i Będziemyślu. Do Gimnazjum w Czarnej Sędz. trafi młodzież po ukończeniu szkoły podstawowej w Boreczku, Krzywej i Czarnej Sędz. a do zagorzyckiego gimnazjum ze szkół podstawowych w Zagorzycach Dolnych i Górnych oraz Szkodnej.
Zmiany w obwodach szkolnych będą obowiązywać od 1 września 2011 r., ale dzieci, które obecnie uczęszczają do danej szkoły, będą mogły kontynuować w niej naukę bez względu na obwód szkolny.


Granice nowych obwodów w pliku PDF można pobrać >>TUTAJ<<

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności