VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 02.05.2011 Zmieniany: 02.05.2011
A A A
Sesja odbędzie się w dniu 5 maja 2011 r. (tj. czwartek) o godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Sesja odbędzie się w dniu 5 maja 2011 r. (tj. czwartek) o  godz.  15.00   w  sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Młp. na rok 2011 nr IV/16/11 z dnia 16 lutego 2011 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Sędziszów Młp. i Gminą Ostrów w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych do zagospodarowania i unieszkodliwiania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Sędziszów Małopolski, a Gminą Kolbuszowa w zakresie powierzenia przez Gminę Sędziszów Małopolski Gminie Kolbuszowa zadania publicznego – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Sędziszów Małopolski.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania  członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz  szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Cierpisz na lata 2011 – 2018.
13. Interpelacje i zapytania.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności