ZJAZD ODDZIAŁU MIEJSKO-GMINNEGO ZWIĄZKU OSP

Dodany: 16.05.2011 Zmieniany: 20.05.2011
A A A
W niedzielę 15 maja 2011 r. w Domu Strażaka w Czarnej Sędz. odbył się X Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Sędziszowie Młp., w którym uczestniczyło 40 delegatów, przedstawicieli poszczególnych jednostek OSP.

W niedzielę 15 maja 2011 r. w Domu Strażaka w Czarnej Sędz. odbył się X Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Sędziszowie Młp., w którym uczestniczyło 40 delegatów, przedstawicieli poszczególnych jednostek OSP.
Na zjeździe obecni byli także zaproszeni goście:
Wiesław Rygiel - Poseł na Sejm RP,
Jacek Róg - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej,
Kazimierz Kiełb - Burmistrz Sędziszowa Młp.,
Elżbieta Świniuch – Zastępca Burmistrza,
Tadeusz Hulek - Przewodniczący Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.  
Jan Maroń – Sekretarz Gminy,
Ks. Edward Brzana – Wicedziekan,
Jan Różański – radny Rady Miejskiej.
 
Głównym celem zjazdu było podsumowanie 5 letniej kadencji oraz wybór zarządu oddziału, prezydium zarządu, komisji rewizyjnej, delegatów na zjazd powiatowy i przedstawicieli do zarządu powiatowego. W sprawozdaniach i dyskusji wszyscy pozytywnie ocenili działalność jednostek OSP a zaproszeni goście podziękowali strażakom za pomoc jaką okazali mieszkańcom szczególnie w trakcie powodzi. Podkreślono również, iż dla jednostek OSP był to dobry okres, zakupiono w tym czasie 6 nowych oraz 2 używane samochody strażackie, oddano do użytku strażnicę w Szkodnej, rozbudowano w Cierpiszu, kilka domów strażaka (w Czarnej Sędz. Borku Wielkim, Górze Ropczyckiej) poddano kapitalnemu remontowi  a strażacy ciągle doposażeni są w nowy sprzęt bojowy.  


Skład nowego Zarządu Oddziału przedstawia się następująco:
Prezes – Eugeniusz Alberski,
Wiceprezes – Franciszek Bochnak,
Wiceprezes – Andrzej Świerad,
Komendant Gminny – Marek Róg,
Zastępca Komendanta Gminnego – Ryszard Przypek,
Sekretarz – Marcin Cieślik,
Skarbnik – Henryk Zając
oraz członkowie – Stanisław Świder, Mieczysław Świder, Łukasz Feret, Marian Krupa, Jan Ziajor, Marek Drozd, Ignacy Przydział, Bolesław Pazdan, Dominik Lorenc, Józef Majka, Tomasz Gwizdak, Grzegorz Wrona, Wojciech Kozek.
Komisję Rewizyjną stanowią: Albert Bułatek – Przewodniczący, Józef Walczyk i Marian Różański.
Delegatami na zjazd powiatowy wybrano: Eugeniusza Alberskiego, Franciszka Bochnaka, Andrzeja Świerada, Marka Roga, Ryszarda Przypka i Stanisława Świdra.
Przedstawicielami do zarządu powiatowego zostali:  Eugeniusz Alberski, Stanisław Świder i Józef Majka.
Gratulujemy nowym władzom strażackim!
Następny zjazd za 5 lat.


 

ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności