INFORMACJA O STYPENDIUM SZKOLNYM

Dodany: 17.05.2011 Zmieniany: 20.05.2011
A A A
Informujemy, że osoby, które składały wnioski do 15 września 2010r. na stypendia szkolne przyznawane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na rok szkolny 2010/2011
i otrzymały decyzje przyznające stypendium szkolne otrzymają decyzje zmieniające.

Informujemy, że osoby, które składały wnioski do 15 września 2010r. na stypendia szkolne przyznawane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na rok szkolny 2010/2011 i otrzymały decyzje przyznające stypendium szkolne otrzymają decyzje zmieniające do decyzji przyznających z dnia 17.11.2010r.
Stypendia szkolne za okres styczeń – kwiecień 2011r. wypłacone zostaną w dniach 13-14 czerwca 2011r w kasie Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Mlp., bądź przelewem na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe, po przedstawieniu imiennych dowodów (faktury, rachunki) stwierdzających ich poniesienie na zakup np. podręczników, słowników, atlasów, lektur, encyklopedii, zeszytów, przyborów szkolnych, papieru, płyt CD, dyskietek, tuszu, stroju sportowego, obuwia sportowego, dresu, tornistra, itp. ale o charakterze edukacyjnym) oraz potwierdzających poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych organizowanych w szkole lub poza szkołą.
Rachunki, faktury gotówkowe na kwotę wymienioną w otrzymanej decyzji należy składać
w ZOSIP Sędziszów Młp., ul. Ks. St. Maciąga 5 (w księgowości) w godz 7.30 – 15.30 do 03 czerwca 2011r.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności