VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 11.07.2011 Zmieniany: 11.07.2011
A A A
Sesja odbędzie się w dniu 14 lipca 2011 r. (tj. czwartek) o godz. 9.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.


Sesja odbędzie się w dniu 14 lipca 2011 r. (tj. czwartek) o  godz.  9.00   w  sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z następującym porządkiem obrad:


 


1. Otwarcie obrad.


2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.


3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.


4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.


5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.


6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.


7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Młp. na rok 2011 nr IV/16/11 z dnia 16 lutego 2011 r.


8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Młp.


9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu dla wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.


10. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu „Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa z siedzibą w Rzeszowie”.


11. Interpelacje i zapytania.


12. Sprawy różne.


13. Objazd dróg gminnych i wizyta w gminnych obiektach kubaturowych położonych w Sędziszowie Młp. oraz w południowej części gminy.


14. Zamknięcie obrad.


 

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności