STYPENDIA SZKOLNE DLA UCZNIÓW

Dodany: 22.08.2011 Zmieniany: 22.08.2011
A A A
W dniach od 1 do 15 września 2011 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2011/12 dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
    W dniach od 1 do 15 września 2011 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2011/12 dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.


Stypendia szkolne przyznawane są zgodnie z ustawą o systemie oświaty.


Pomoc ta kierowana jest do uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sędziszów Młp., znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczna wysokość dochodu na jednego członka rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium nie może być wyższa niż 351,00 zł netto.


Wnioski dostępne są w sekretariatach szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Sędziszów Młp., w siedzibie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Sędziszów Młp.  ul. Ks. St. Maciąga 5 oraz na stronie internetowej ZOSiP-u i Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp.


Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać  w ZOSiP Gminy Sędziszów Młp. – tel. 17 2216594

PLIKI

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności