X SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 29.08.2011 Zmieniany: 29.08.2011
A A A
Sesja odbędzie się w dniu 2 września 2011 r. (tj. piątek) o godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Sesja odbędzie się w dniu 2 września 2011 r. (tj. piątek) o  godz.  15.00   w  sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Sędziszowie Młp. oraz w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników, które pozostawia się bez dalszego biegu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania skargi Pani Heleny Michałek.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności