XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 26.09.2011 Zmieniany: 26.09.2011
A A A
Sesja odbędzie się w dniu 29 września 2011 r. (tj. czwartek) o godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Sesja odbędzie się w dniu 29 września 2011 r. (tj. czwartek) o  godz.  15.00   w  sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z następującym porządkiem obrad: 


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ropczycach na kadencję 2012-2015.
-  zapoznanie z opinią Zespołu powołanego dla wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników,
-  wybór komisji skrutacyjnej,
-  głosowanie tajne.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego pn. „Indywidualizacja nauczania – optymalny rozwój ucznia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Młp. na rok 2011 nr IV/16/11 z dnia 16 lutego 2011 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Młp.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru zadania i przystąpienia do złożenia wniosku w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania skargi Pana Jana Idzika.
17. Interpelacje i zapytania.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności