110 LAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GÓRZE ROPCZYCKIEJ

Dodany: 14.11.2011 Zmieniany: 14.11.2011
A A A
W bieżącym roku Szkoła Podstawowa w Górze Ropczyckiej obchodzi jubileusz 110-lecia istnienia. Główne uroczystości rocznicowe odbyły się 27 października 2011 roku.

W bieżącym roku Szkoła Podstawowa w Górze Ropczyckiej obchodzi jubileusz 110-lecia istnienia. Główne uroczystości rocznicowe odbyły się 27 października 2011 roku. Ich uczestnicy przemaszerowali ze szkoły do kościoła parafialnego w Górze Ropczyckiej, gdzie uroczystą Mszę Św. dziękczynną sprawowali : ks. prałat Eugeniusz Reguła, ks. proboszcz Julian Jarząb, księża absolwenci – Jacek Daniel, Artur Wesołowski, Stanisław Ziajor.


Po mszy świętej uczniowie, wraz z nauczycielami i gośćmi, przemaszerowali do budynku szkoły. Tutaj, w sali gimnastycznej, dyrektor Zespołu Szkół Mariusz Kazior powitał zaproszonych gości, a wśród nich : senatora RP - Zdzisława Pupę, asystenta wicewojewody - Piotra Cyrana, Wicekuratora Oświaty - Antoniego Wydro, burmistrza Sędziszowa Młp. - Kazimierza Kiełba, zastępcę burmistrza - Elżbietę Świniuch, sekretarza Gminy - Jana Maronia, księży, radnych Rady Powiatu - Stanisława Wozowicza i Andrzeja Świerada, komendanta powiatowego PSP - bryg. Jacka Roga, dyrektora zaprzyjaźnionej szkoły w czeskiej Ostrawie-Proskowicach - Evę Palickovą, przewodniczącego Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. - Tadeusza Hulka, sołtysa Góry Ropczyckiej - Stanisława Bochenka, przewodniczącą MK NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania - Bogusławę Budę, prezesa Zarządu Oddziału ZNP - Zytę Wiktor, dyrektorów gimnazjów, szkół i przedszkoli z terenu miasta i gminy Sędziszów Młp., emerytowanych nauczycieli, Radę Rodziców z przewodniczącym - Zygmuntem Jaworkiem, prezesa Gospodarstwa Rolnego w Górze Ropczyckiej - Franciszkę Bogdan, prezesa GS w Sędziszowie Młp. - Janusza Barana, nauczycieli, rodziców, absolwentów, sponsorów i dobrodziejów szkoły.


Następnie dyrektor Mariusz Kazior, w okolicznościowym wystąpieniu, przedstawił historię szkoły, mówił o jej roli i miejscu w środowisku i wartości dla społeczności Góry Ropczyckiej, o słynnych wychowankach, bardzo dobrych warunkach do nauki, o nowych zadaniach i wyzwaniach, o poszukiwaniu coraz lepszych dróg kształcenia i wychowania.


Życzenia i podziękowania składali m.in. : senator Zdzisław Pupa, wicekurator oświaty Antoni Wydro, burmistrz Kazimierz Kiełb, ks. prob. Julian Jarząb, dyrektor Eva Palickova, Bogusława Buda, Stanisław Wozowicz, Zyta Wiktor, Stanisław Bochenek i Zygmunt Jaworek.


Dyrektor Kazior uhonorował 60 osób szkolnymi orderami – Medalami Wdzięczności, przyznanymi za zaangażowanie na rzecz szkoły i wszelkie działania dla jej dobra. Uczniowie i absolwenci zaprezentowali okolicznościowy program artystyczny pt. „Przeszłość zapisana w pamięci staje się częścią teraźniejszości”, przygotowany przez Marię Mycek.


Po części oficjalnej uroczystości goście zostali zaproszeni na poczęstunek, do zwiedzania szkoły i obejrzenia wystaw, związanych z jubileuszem : zdjęć, świadectw, dokumentów z minionych lat, gazetki, wystawy prac plastycznych oraz wytworów artystycznych uczniów, i na wspomnienia. Święto szkoły było również okazją do zaprezentowania osiągnięć uczniów, ściany szkoły ozdobiły dyplomy, puchary i medale, uzyskane przez nich w minionych latach oraz te, zdobywane obecnie.

ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności