ZAKOŃCZONO BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W KRZYWEJ I KAWĘCZYNIE SĘDZ.

Dodany: 17.11.2011 Zmieniany: 17.11.2011
A A A
W dniach 11 i 17 listopada br. dokonano końcowego odbioru technicznego inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej w Krzywej i Kawęczynie Sędz.

W dniach 11 i 17 listopada br. dokonano końcowego odbioru technicznego inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej w Krzywej i Kawęczynie Sędz. W ramach przedsięwzięcia wybudowano także kanalizację w przysiółku Podlas (Wolica Ługowa), sieć wodociągową i kanalizacyjną na Porębach Krzywskich, sieć wodociągową i sanitarną dla mieszkańców ul. Księżomost w Sędziszowie Młp. oraz odcinek sieci wodociągowej umożliwiającej mieszkańcom Kawęczyna Sędz. alternatywne zasilanie w wodę  ze Stacji Uzdatniania Wody w Sędziszowie Młp.
W wyniku prac prowadzonych od września 2009 r. podłączono do kanalizacji sanitarnej 540 budynków za pośrednictwem 66,2 km sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz 14 przepompowni ścieków, wybudowano także 7,2 km sieci i przyłączy wodociągowych. W odniesieniu do poszczególnych miejscowości zakres wykonanych prac przedstawia się następująco:

KRZYWA
Kanalizacja sanitarna:
kolektory – 34,2 km
przyłącza – 9,7 km
pompownie – 8 szt.
ilość przyłączy  – 310
Wodociąg:
sieć – 5,4 km
przyłącza – 1 km


KAWĘCZYN SĘDZ.
Kanalizacja sanitarna:
kolektory -15,7 km
przyłącza – 6,6 km
pompownie – 6 szt.
ilość przyłączy – 230
Wodociąg :
sieć – 0,7 km
przyłącza – 0,1 km


Całość robót kosztowała 7.389.000,87 zł brutto.
Na realizację tej inwestycji gmina Sędziszów Młp.  pozyskała dofinansowanie ze  środków Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 pn. „Podstawowe usługi dla ludności”. Wyniosło ono 2.208.605 zł i objęło 50 % kosztów kwalifikowanych inwestycji związanych wyłącznie z kosztami budowy kanalizacji, a więc sieci i pompowni, nadzoru inwestorskiego oraz  dokumentacji technicznej.

ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności