XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 18.11.2011 Zmieniany: 18.11.2011
A A A
Sesja odbędzie się w dniu 23 listopada 2011 r. (tj. środa) o godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Sesja odbędzie się w dniu 23 listopada 2011 r. (tj. środa) o  godz.  15.00   w  sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS za okres 3-ch pierwszych kwartałów 2011 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji na podatek od nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru informacji o gruntach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru informacji o lasach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Młp. na rok 2011 nr IV/16/11 z dnia 16 lutego 2011 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Młp.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości w drodze darowizny – na rzecz Województwa Podkarpackiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Sędziszów Młp. z organizacjami pozarządowymi na 2012 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania skargi P. Tadeusza Sikory i P. Wojciecha Kameckiego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania skargi Pana Jana Kozy.
18. Sprawozdanie ze stanu realizacji zadań  oświatowych Gminy Sędziszów Młp. w roku szkolnym 2010/2011.
19. Interpelacje i zapytania.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie obrad.


ZAPRASZAMY!

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności