INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA

Dodany: 25.11.2011 Zmieniany: 25.11.2011
A A A
W mijającym tygodniu Gmina Sędziszów Młp. podpisała z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie umowę o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Indywidualizacja nauczania - optymalny rozwój ucznia”.

W 14 szkołach podstawowych ruszył projekt „Indywidualizacja nauczania - optymalny rozwój ucznia”


 


W mijającym tygodniu Gmina Sędziszów Młp. podpisała z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie umowę o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Indywidualizacja nauczania - optymalny rozwój ucznia”. Założeniem projektu jest realizacja zajęć dodatkowych we wszystkich szkołach podstawowych oraz zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Grupę docelową w projekcie stanowi około 700 uczniów w kl. I-III, którzy wezmą udział w zajęciach zaplanowanych w szkole do której uczęszczają. Są to m.in.:


-zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,


-zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,


-zajęcia logopedyczne,


-gimnastyka korekcyjna,


-zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla uzdolnionych uczniów,


-zajęcia szachowe,


-zajęcia teatralne,


-zajęcia plastyczne,


-zajęcia muzyczno-taneczne,


-zajęcia z języka angielskiego,


-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne


 


Realizacja zajęć już się rozpoczęła i zakończy się w czerwcu 2012 r.


 


W dniu dzisiejszym ogłoszony został przetarg nieograniczony pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w Gminie Sędziszów Małopolski realizowana w ramach projektu: „Indywidualizacja nauczania- optymalny rozwój ucznia”. Szczegółowe informacje znajdują się w BIP: http://www.bip.sedziszow-mlp.pl/15216,15217/15217/art3872.html


 

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności