XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 27.12.2011 Zmieniany: 28.12.2011
A A A
Sesja odbędzie się w dniu 28 grudnia 2011 r. (tj. środa) o godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Sesja odbędzie się w dniu 28 grudnia 2011 r. (tj. środa) o  godz.  15.00   w  sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z następującym porządkiem obrad: 


1.     Otwarcie obrad.
2.     Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3.     Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4.     Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Młp. na rok 2011 nr IV/16/11 z dnia 16 lutego 2011 r.
6.     Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w publicznych przedszkolach Gminy Sędziszów Młp.
7.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.
8.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
9.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Sędziszów Młp.
10.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.
11.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla radnych.
12.   Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej.
13.   Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej.
14.   Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Sędziszów Młp. i Gminą Ostrów powierzającego Gminie Ostrów częściową realizację zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
15.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim.
16.   Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
17.  Interpelacje i zapytania.
18.  Sprawy różne.
19.  Zamknięcie obrad.

ZAPRASZAMY!

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności