INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA - OPTYMALNY ROZWÓJ UCZNIA

Dodany: 16.01.2012 Zmieniany: 16.01.2012
A A A
Jak mierzyć opady atmosferyczne? Dlaczego wybuchają wulkany? Odpowiedzi na te i inne pytania będą mieć możliwość poznać uczestnicy projektu pn. „Indywidualizacja nauczania-optymalny rozwój ucznia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Jak mierzyć opady atmosferyczne? Dlaczego wybuchają wulkany? Jak wyhodować kryształy? Jak zrobić tęczę i wytworzyć płatki śniegu w warunkach szkolnych? Skąd wziął się król i goniec, czym różni się kukiełka od pacynki?


Odpowiedzi na te i inne pytania będą mieć możliwość poznać uczestnicy projektu pn. „Indywidualizacja nauczania-optymalny rozwój ucznia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu realizowane są zajęcia pozalekcyjne wspierające indywidualny rozwój każdego ucznia, organizowane są wyjazdy edukacyjne oraz zostanie zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne podnoszące atrakcyjność zajęć. Projektem objętych jest ok. 700 uczniów z klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Sędziszów Młp.


Katalog zajęć realizowanych w szkołach w ramach projektu jest szeroki i obejmuje:


-zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
-zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
-zajęcia logopedyczne,
-gimnastykę korekcyjną,
-zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla uzdolnionych uczniów,
-zajęcia szachowe,
-zajęcia teatralne,
-zajęcia plastyczne,
-zajęcia muzyczno-taneczne,
-zajęcia z języka angielskiego oraz
-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.


Zajęcia prowadzone będą do końca roku szkolnego 2011/2012.

ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności