BUDŻET GMINY UCHWALONY

Dodany: 03.02.2012 Zmieniany: 06.02.2012
A A A
Rada Miejska na sesji w dn. 30 stycznia br. przyjęła uchwałę budżetową. Dochody naszej gminy w 2012 r. ustalono w kwocie 61.111.557 zł a wydatki 63.064.949 zł.

Rada Miejska na sesji w dn. 30 stycznia br. przyjęła uchwałę budżetową. Dochody naszej gminy w 2012 r. ustalono w kwocie 61.111.557 zł a wydatki 63.064.949 zł.
Największe inwestycje zaplanowane do realizacji w 2012 r. to:
- rozbudowa Stacji uzdatniania wody w Sędziszowie Młp. – 2.390.000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Borku Wielkim (I etap) – 2.183.000 zł,
- budowa obwodnicy północnej Sędziszowa Młp., połączenie ul. Fabrycznej z Gumatem (I etap) – 2.000.000 zł,
- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zagorzycach Dolnych (I etap) – 1.000.000 zł,
- przebudowa Domu Strażaka w Wolicy Ługowej na przedszkole (I etap) – 750.000 zł,
- przebudowa budynku Domu Kultury w Sędziszowie Młp. – 546.000 zł,
- budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Wolicy Piaskowej (I etap) – 515.000 zł,
- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Kawęczynie Sędz. – 368.873 zł.


Pełen tekst uchwały budżetowej znajduje się na stronie internetowej http://bip.sedziszow-mlp.pl/4279,4281/4281/art19705.html

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności