XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 12.03.2012 Zmieniany: 12.03.2012
A A A
Sesja odbędzie się w dniu 15 marca 2012 r. (tj. czwartek) o godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Sesja odbędzie się w dniu 15 marca 2012 r. (tj. czwartek) o godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5. Nowe zadania gminy wynikające ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – wystąpienie Pani Anny Panek-Kisała, Kierownika Oddziału w Departamencie Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.
6. Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Sędziszowie Młp. z działalności oraz stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2011 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Młp. na rok 2012 nr XIV/117/12 z dnia 30 stycznia 2012 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do „Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016” oraz zabezpieczeniu środków w budżecie Gminy Sędziszów Młp. na 2012 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Alicji Wozowicz.
12. Interpelacje i zapytania.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.


 ZAPRASZAMY!

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności